Privacyverklaring

APM Groep VOF, gevestigd aan de Bertus Aafjeshove 46, 3437 JN Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De APM Groep voert ook de handelsnaam APM Loopbaanadvies en heeft een nevenvestiging op Stationsweg 111, 6711 PN Ede. Websites http://www.apmgroep.nl en http://www.apmloopbaan.nl. Telefoon +31 6 2059 5886.

Reyer Brons is de Functionaris Gegevensbescherming van APM Groep VOF. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en +31 6 5342 6310

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De APM Groep VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Voor- en achternaam

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze organisatie (inclusief de website) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De APM Groep VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Het afhandelen van betalingen door of voor jou

-          Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-          Je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

-          Om afgesproken diensten aan je te kunnen leveren.

-          Voor wat betreft oud-personeelsleden en stagiairs om te voldoen aan de registratieplicht van de overheid, zoals voor de Belastingdienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming De APM Groep VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de APM Groep VOF) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

APM Groep VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

-          Van oud-personeelsleden en stagiaires: maximaal 7 jaar na afwikkeling van de belastingaangifte in het jaar na uitdiensttreding

-          Van opdrachtgevers: maximaal 4 jaar na het laatste contact

-          Van personen aan wie diensten zijn verleend: maximaal 4 jaar na het laatste contact

Delen van persoonsgegevens met derden

De APM Groep VOF verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. APM Groep VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geen cookies of vergelijkbare technieken

De APM Groep VOF gebruikt op de websites geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de APM Groep VOF en heb je het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De APM Groep VOF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De APM Groep VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

logos plus autoweg